studentska zadruga omega deal
zaposljavanje omega deal

Usluge zapošljavanja

Omega Deal

Naša zadruga ima prvu poziciju na planu angažovanja studenata i omladine u Novom Sadu.
Poslodavac ,kod nas može lako da obezbedi radnika , za jedan dan , sa svom pratećom dokumentacijom ( ugovori , prijava radnika na osiguranje, razgovor sa kandidatima, biografije kandidata...).

Bitni Uslovi saradnje su:

-Okvirni broj potrebnih izvršilaca
-Angažovanje saradnika na određen period (ugovor o privremenim i pov. poslovima),
-Poslodavac-Naručilac obezbedjuje opremu i sredstva za rad,
-Troskovi Bolovanja ,odmora i praznika ne opterećuju poslodavca,

Studentska zadruga OMEGA DEAL vodi sve evidencije o radu i zaradama , u skladu sa zakonom , vrši prijavu i odjavu radnika ,obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu.

Za rad preko studentske zadruge OMEGA DEAL otvara se ugovor o privremenim i povremenim poslovima , koji može da traje od jednog dana do sto dvadeset radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.

Kod velikih sistema ( javni tenderi ), gde postoji potreba da se organizuje poseban protokol o saradnji , zadruga i poslodavac zaključuju - ugovor o poslovnoj saradnji sa definisanim protokolom.

U slučaju da sami pronađete radnike, koje bi angažovali po ugovoru preko omladinske Zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu , ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta :

- potvrdu o školovanju ( za studente index ) i ličnu kartu na uvid,
- za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju za prijavu kod zadruge treba da ponesu, radnu knjižicu na uvid ,zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

Možemo vam pomoći da dobijete posao!
STUDENTSKA ZADRUGA "OMEGA DEAL" NOVI SAD

Omega
Deal

Potrebni profili stručnosti


  • POMOĆNO OSOBLJE
  • KVALIFIKOVANO OSOBLJE
  • STRUČNI PROFILI
  • VISOKO OBRAZOVANI PROFILI
  • PROMOTIVNO OSOBLJE
  • OSOBLJE ZA UGOSTITELJSTVO
  • OSOBLJE ZA TURIZAM

Ono što čini Vašu konkurentnost su znanja, veštine i stavovi prema poslu! Pokažite šta znate!

Bez obzira da li tek tražite posao, ili ga već imate pa tražite bolji, ne možete sebi dozvoliti taj "luksuz" da prestanete da se dokazujete. Ukoliko budete davali svoj maksimum i trudili se da svoj posao uradite što bolje, to će biti primećeno i nagrađeno. Na takav način možete postići dobre rezultate i mogućnost da napredujete u karijeri.

Omega - human resources

All rights reserved © Studentska zadruga Omega Deal
Dizajn Studio Digital , Novi Sad